تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

پروژه ی کامل بتنشناسه محصول: 665212
موجود

پروژه ی کامل بتن

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 18000تومان

برچسب ها :

پروژه ی کامل بتن

پروژه ی کامل بتن

 

 

 

پروژه کامل بتن،5طبقه،مسکونی با سیستم باربرجانبی قاب خمشی،اجرابانرم افزار EtabsوSafe


پروژه ی کامل اسکلت فلزیشناسه محصول: 665199
موجود

پروژه ی کامل اسکلت فلزی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 50000تومان

برچسب ها :

پروژه ی کامل اسکلت فلزی

پروژه ی کامل اسکلت فلزی

پروژه کامل اسکلت فلزی

5 طبقه، مسکونی،همراه با نقشه های معماری

دفترچه محاسبات

Etabsو

Safe


گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید قطعات آلومینیومی خودروشناسه محصول: 630495
موجود

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید قطعات آلومینیومی خودرو

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید قطعات آلومینیومی خودرو

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید قطعات آلومینیومی خودرو

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید قطعات آلومینیومی خودرو

موارد کاربرد
پوسته سرسیلندر ·
پوسته کلاج ·
پوسته اویل پمپ ·
پوسته جعبه دنده ·
پوسته جعبه فرمان ·
پوسته سیبک ·
.... ·
مواد اولیه مصرفی عمده :شمش آلومینیوم
کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) 38125 تن در سال
اشتغال زایی (نفر) :25

فرمت:PDF

تعداد صفحات:65

چند خط برای شما..

گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید قطعات آلومینیومی خودرو میباشد. این
مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ،
ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن
صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و
نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري
مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه
مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي
با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي
توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .


گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید قطعات عایق خودروشناسه محصول: 630499
موجود

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید قطعات عایق خودرو

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید قطعات عایق خودرو

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید قطعات عایق خودرو

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید قطعات عایق خودرو

موارد کاربرد : انواع خودرو

مواد اولیه مصرفی عمده : لاستیک ، قیر و مواد شیمیائی

اشتغال زایی (نفر): 27

فرمت: PDF

تعداد صفحات:56

چند خط برای شما..

گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید قطعات عایق خودرو میباشد. این
مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ،
ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن
صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و
نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري
مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه
مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي
با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي
توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .


گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید قوطی کنسورشناسه محصول: 630478
موجود

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید قوطی کنسور

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 12000تومان

برچسب ها :

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید قوطی کنسور

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید قوطی کنسور

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید قوطی کنسور

موارد کاربرد بسته بندي مواد غذایی

مواد اولیه مصرفی عمده ورق قلع اندود، مایع لاستیک

اشتغال زایی (نفر) 50

فرمت:PDF

تعداد صفحات : 91

مشخصات فنی محصول ·..
شکل قوطی کنسرو از نظر ظاهري معمولاً استوانه اي بوده و از سه قسمت بدنه، سر و کف
تشکیل شده است که دو قسمت سر و کف کاملاً مشابه یکدیگر می باشند. ابعاد قوطی کنسرو
معمولی جهت تولید بر حسب میلیمتر در جدول ذیل آورده شده است:

...سطح خارجی سر و کف در صورتی می تواند پوشش قلعی معادل 2,8 گرم در متر مربع
داشته باشد که با پوشش ثانوي از لاك مقاوم در برابر زنگ زدگی پوشانده شود. در غیر
اینصورت حداقل پوششقلع برابر 5,6 گرم در متر مربع تعیین می شود.

..سطح داخلی قوطی کنسرو باید داراي پوششی از لاك مقاوم در برابر عوامل فیزیکی و
شیمیایی باشد. بطور کلی لاك باید داراي هیچگونه مواد سمی نبوده و در محتوي قوطی
ایجاد ترکیبات سمی ننماید و حلالهاي آلی بر روي آن بی اثر باشد، چسبندگی کافی بر قوطی
داشته و در برابر صدمات فیزیکی ناشی از حمل و نقل که بر سطح خارجی قوطی وارد می
شود، مقاوم باشد و شکنندگی ایجاد نکند. در خصوصقوطی هاي لوبیا سبز و نخود سبز با
توجه به وجود مواد پروتئینی سولفوره لاك...


گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید شافت( shafts ) هاي فولاديشناسه محصول: 630260
موجود

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید شافت( shafts ) هاي فولادي

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 11000تومان

برچسب ها :

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید شافت( shafts ) هاي فولادي

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید شافت( shafts ) هاي فولادي

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید شافت هاي( shafts ) فولادي

موارد کاربرد:
انواع مختلف الکتروموتور ·
انواع پمپ ها ·
انواع کمپروسور ها ·
انواع جعبه دنده ها ·.... ·

مواد اولیه مصرفی عمده: انواع فولاد

کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) 1015 تن در سال

اشتغال زایی (نفر) :26

فرمت:PDF

تعداد صفحات:52

گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید شافت هاي فولادي میباشد. این
مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ،
ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن
صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و امکانات سخت و
نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري
مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه
مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي
با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي
توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .


گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید سازه هاي فلزيشناسه محصول: 630261
موجود

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید سازه هاي فلزي

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید سازه هاي فلزي

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید سازه هاي فلزي

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید سازه هاي فلزي

موارد کاربرد: ساختمانهاي مسکونی و اداري و تجاري

مواد اولیه مصرفی عمده : ورق فولادي-الکترود جوشکاري و پیچ و مهره

کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) 632839 تن در سال

اشتغال زایی (نفر) :28

فرمت:PDF

تعداد صفحات:77

چند خط برای شما..

گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید سازه هاي فلزي میباشد. که در قالب
متدولوژي علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول
مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن صورت خواهد
گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاري مورد
نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي
اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم
بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و
مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی
کشورمان بعمل بیاورد .


گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح توجیهی تولید رینگ خودروشناسه محصول: 630266
موجود

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح توجیهی تولید رینگ خودرو

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح توجیهی تولید رینگ خودرو

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح توجیهی تولید رینگ خودرو

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید رینگ خودرو

ظرفیت پیشنهادي طرح (ظرفیت عملی) 160000 عدد در سال

موارد کاربرد : انواع خودروهاي سواري و وانت

مواد اولیه مصرفی عمده : ورق فولادي– رنگ- مواد فسفاته

کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) 65023 عدد در سال

اشتغال زایی (نفر) :45

فرمت:PDF

تعداد صفحات:74

چند خط برای شما...

در این طرح امکانسنجی رینگ چرخ خودرو میباشد. علیرغم تنوع در مدلها و شکل ظاهري این
محصول تفاوت چندانی در بین آنها وجود ندارد و اگر بخواهیم این محصول را در طبقه بندي
کلی قرار دهیم میتوانیم انواع آن را به سه دسته مجزا از نظر جنس ساخت تقسیم نماییم که
عبارت است از :
1 – رینگهاي چدنی
2 – رینگهاي فولادي
3 – رینگهاي آلومینیومی

...


گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید انواع شناورهاي صیاديشناسه محصول: 630258
موجود

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید انواع شناورهاي صیادي

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید انواع شناورهاي صیادي

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید انواع شناورهاي صیادي

گزارش امکان سنجی مقدماتی طرح تولید انواع شناورهاي صیادي

موارد کاربرد:
شناور هاي صیادي براي انجام صید ماهی و دیگر آبزیان و
شناورهاي تفریحی به منظور ورزش و تفریح

مواد اولیه مصرفی عمده:
انواع پروفیل و ورق فولادي ·
رزین پلی استر و کلیه متعلقات آن ( مواد شیمیائی ) ·
قطعات استاندارد و آمادي مکانیکی ·
رنگ و متعلقات ·

کمبود محصول (پایان برنامه توسعه چهارم) 147 فروند در سال

اشتغال زایی (نفر) :26

فرمت:PDF

تعداد صفحات:62

چند خط برای شما..

گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید انواع شناور هاي صیادي و تفریحی
میباشد. که در قالب متدولوژي علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق
متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم
روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوصچگونگی تولید و
امکانات سخت افزاري و نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي
اقتصادي و حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با
استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در
جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این
مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد .


طرح توجيهي بسته بندي آب معدنيشناسه محصول: 629978
موجود

طرح توجيهي بسته بندي آب معدني

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 13000تومان

برچسب ها :

طرح توجيهي بسته بندي آب معدني

طرح توجيهي بسته بندي آب معدني

طرح توجيهي بسته بندي آب معدني

موضوع طرح : بسته بندي آب معدني
نوع توليدات : انواع بطري آب معدني
تعداد شاغلين : 49

فرمت:PDF

تعدادصفحات:17

چند خط برای شما..

هرمحصول ويژگيها ومشخصات خاصي دارد پيش از هر گونه بررسي مالي و
فني لازم است اين خصوصيات به درستي شناخته شوند . شناخت صحيح
مشخصات وانواع مختلف محصول ، بدون ترديد ، راهنماي مناسبي جهت
تصميم گيري هاي لازم در انتخاب روش عمليات توليد و محاسبات بعدي
مورد نياز خواهد بود..


طرح توجيهي سنگبري نرم برشناسه محصول: 628960
موجود

طرح توجيهي سنگبري نرم بر

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

طرح توجيهي سنگبري نرم بر

طرح توجيهي سنگبري نرم بر

موضوع طرح : سنگبري نرم بر

نوع توليدات : سنگ تراش خورده

تعداد شاغلين : 19 نفر

فرمت:PDF

تعداد صفحات:15

بعضي از انواع سنگها بصورت كوپ از كشور خارج مي شود و در محل
مصرف بريده و صيقل داده مي شودولي صادر نمودن سنگ به اين صورت
باعث شده تا منافع اصلي را كشوري را كه كار برش و صيقل را انجام
مي دهد ببرد . به همين خاطر اكثر توليد كنندگان سنگهاي تزئيني سعي
نموده اند تا كيفيت محصولات خود را بالا برده و بجاي سنگ كوپ ، سنگ
برش داده شده را صادر نمايند. در حال حاضر بيشترين صادرات سنگهاي
نرم مربوط به چيني و مرمريت مي باشد.


طرح توجيهي پرورش شتر مرغشناسه محصول: 628948
موجود

طرح توجيهي پرورش شتر مرغ

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15000تومان

برچسب ها :

طرح توجيهي پرورش شتر مرغ

طرح توجيهي پرورش شتر مرغ

موضوع طرح : پرورش شترمرغ

نوع توليدات : شترمرغ

تعداد شاغلين : 12 نفر

فرمت:PDF

تعداد صفحات:15

 


طرح توجيهي شالیکوبی و حبوبات 3300 تن در سالشناسه محصول: 628955
موجود

طرح توجيهي شالیکوبی و حبوبات 3300 تن در سال

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

طرح توجيهي شالیکوبی و حبوبات 3300 تن در سال

طرح توجيهي شالیکوبی و حبوبات 3300 تن در سال

طرح توجيهي شالیکوبی و حبوبات 3300 تن در سال

نوع تولیدات: برنج وحبوبات

تعداد شاغلین:16 نفر

فرمت:PDF

تعداد صفحات:10

 


طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش قارچ خوراكي با ظرفيت يكصد تن در سالشناسه محصول: 614158
موجود

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش قارچ خوراكي با ظرفيت يكصد تن در سال

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش قارچ خوراكي با ظرفيت يكصد تن در سال

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش قارچ خوراكي با ظرفيت يكصد تن در سال

موضوع طرح :پرورش قارچ خوراكي به ظرفيت ١٠٠ تن در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

فرمت:PDF

تعداد صفحات:16

چند خط برای شما..

مواد پروتئيني ، يكي از مهم ترين اجزاي مواد غذايي مورد استفاده انسانها است. نياز طبيعي
بدن انسان به اين مواد ، مبين ضرورت استفاده آنها در سبد غذايي خانواده ها است. از ديرباز انواع
گوشت ها، خصوصا گوشت قرمز منبع اصلي تامين پروتئين موردنياز انسان بوده است.

اجراي اين طرح به عنوان يك فعاليت توليدي ، ضمن اينكه گامي به سوي خود اتكايي كشور
در صنايع غذايي به شمار مي رود، مي تواند بسترساز اشتغال به كار نيروهاي متخصص ( خصوصا
در علوم كشاورزي ) و فاقد تخصص گردد. ضمن اينكه بانوان كارآفرين نيز مي توانند با پياده سازي
اين طرح، گامي در جهت توسعه ميهن بردارند.
توجيه


طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش قارچ خوراكي با ظرفيت ٥٠ تن در سالشناسه محصول: 614165
موجود

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش قارچ خوراكي با ظرفيت ٥٠ تن در سال

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش قارچ خوراكي با ظرفيت ٥٠ تن در سال

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش قارچ خوراكي با ظرفيت ٥٠ تن در سال

موضوع طرح :پرورش قارچ خوراكي به ظرفيت ٥٠ تن در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

فرمت:PDF

تعداد صفحات:19

چند خط برای شما...

...قارچ ، به علت اينكه سرشار از مواد پروتئيني ، گلوسيدي ، ويتامين ها و ليپيدها است مي تواند
غذاي مناسب و كاملي براي انسان به شمار آيد. ضمن اينكه به واسطه سهولت پرورش قارچ هاي
خوراكي مي توان آنها را به صورت تازه ، خشك ، كنسرو و پودر به بازار عرضه نمود.
اجراي اين طرح به عنوان يك فعاليت توليدي ، ضمن اينكه گامي به سوي خود اتكايي كشور
در صنايع غذايي به شمار مي رود، مي تواند بسترساز اشتغال به كار نيروهاي متخصص ( خصوصا
در علوم كشاورزي ) و فاقد تخصص گردد. ضمن اينكه بانوان كارآفرين نيز مي توانند با پياده سازي
اين طرح، گامي در جهت توسعه ميهن بردارند.


طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش گاو شيري با ظرفيت پنجاه راسشناسه محصول: 613692
موجود

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش گاو شيري با ظرفيت پنجاه راس

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش گاو شيري با ظرفيت پنجاه راس

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش گاو شيري با ظرفيت پنجاه راس

موضوع طرح :پرورش گاو شيري

ظرفيت : پنجاه راس

محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق كشور

فرمت:PDF

تعداد صفحات:21

ميزان اشتغال زايي : ١٤ نفر

اجراي علاوه بر اينكه داراي توجيه اقتصادي مناسبي مي باشد ، همچنين زمينه اشتغال نيروهاي
ماهر و نيمه ماهر را فراهم مي آورد. ضمن اينكه اين طرح داراي اين قابليت مي باشد كه در قالب
تعاوني هاي بانوان به مرحله اجرا درآيد.


طرح توجيهي توليد ماكاروني با ظرفيت 2000 تن در سالشناسه محصول: 604082
موجود

طرح توجيهي توليد ماكاروني با ظرفيت 2000 تن در سال

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

طرح توجيهي توليد ماكاروني با ظرفيت 2000 تن در سال

طرح توجيهي توليد ماكاروني با ظرفيت 2000 تن در سال

موضوع طرح : توليد ماكاروني با ظرفيت 2000 تن در سال

نوع توليدات : ماكاروني

تعداد شاغلين : 20 نفر

فرمت:PDF

تعداد صفحات:20

چند خط برای شما..

فراورده هاي ماكاروني به دو نوعند :
-1 فراورده هاي ماكاروني ساده
-2 فراورده هاي ماروني تخم مرغ دار
فراورده هاي ماروني به دونوع توپر وتوخالي نيزدسته بندی میشوند


طرح توجيهي توليد ماكاروني با ظرفيت 2750 تن در سالشناسه محصول: 603809
موجود

طرح توجيهي توليد ماكاروني با ظرفيت 2750 تن در سال

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 11000تومان

برچسب ها :

طرح توجيهي توليد ماكاروني با ظرفيت 2750 تن در سال

طرح توجيهي توليد ماكاروني با ظرفيت 2750 تن در سال

موضوع طرح : توليد ماكاروني با ظرفيت 2000 تن در سال

نوع توليدات : ماكاروني

تعداد شاغلين : 20 نفر

فرمت:PDF

تعداد صفحات:20

چند خط برای شما..

فراورده هاي ماكاروني به دو نوعند :
-1 فراورده هاي ماكاروني ساده
-2 فراورده هاي ماروني تخم مرغ دار
فراورده هاي ماروني به دونوع توپر وتوخالي نيز دسته بندي ميشوند
فراورده هاي ماروني توپر
از فراورده هاي ماكاروني توپر مي توان :
0ميلي متر است و / 0 تا 8 / -1 ورمشيل يا رشته فرنگي كه قطرش بين 5
خود به سه نوع ورميشل راست ، ورمشيل پيچ خورده و ورميشل
پراكنده تقسيم بندي ميشود.
3
-2 اسپاگتي كه از متداولترين فراورده هاي ماكاروني است كه قطر آن
2 ميلي متر است به دو نوع اسپاگتي كوتاه و اسپاگتي / 1 تا 5 / حدود 5
بلند تقسيم بندي مي شود .
-3 نودل كه يكي ديگر از فراورده هاي ماكاروني است به صورت
0 ميلي متر و به / نوارهاي محكمي مي باشند به ضخامت حدود 8
عرض متفاوت نودلها به انواع ، نودل راست ، نودل پيچ خورده و
نودل پراكنده تقسيم بندي ميشود.
-4 انواع مخصوص اين فراورده هاي ماكاروني به اشكال گوناگون مثل
خربزه ، ستاره ، برنج، و غيره تهيه ميشوند و معمول


طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي مدرسه غير انتفاعي با ظرفيت پذيرش ٢٠٠ دانش آموز در سالشناسه محصول: 603804
موجود

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي مدرسه غير انتفاعي با ظرفيت پذيرش ٢٠٠ دانش آموز در سال

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 30000تومان

برچسب ها :

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي مدرسه غير انتفاعي با ظرفيت پذيرش ٢٠٠ دانش آموز در سال

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي مدرسه غير انتفاعي با ظرفيت پذيرش ٢٠٠ دانش آموز در سال

موضوع طرح : مدرسه غير انتفاعي با ظرفيت پذيرش ٢٠٠ دانش آموز در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در كليه مناطق شهري كشور

اشتغالزايي : ١٦ نفر

فرمت:PDF

تعداد صفحات:17

چند خط برای شما..

موضوع اين طرح، ايجاد مدرسه غير انتفاعي داراي ده كلاس درس و يك آزمايشگاه و يك
سايت كامپيوتري است كه ظرفيت پذيرش دويست دانش آموز را در سال دارد . اجراي اين طرح نه
تنها گامي در جهت افزايش سطح كيفي آموزش در كشور بوده بلكه با توجه به نياز آن به پرسنل
تحصيلكرده، زمينه ساز اشتغال به كار فارغ التحصيلان دانشگاهي خواهد بود. ضمن اينكه اين طرح
( خصوصا در بخش آموزش دختران ) داراي اين قابليت است كه در قالب تعاوني هاي بانوان به
مرحله اجرا درآيد.


طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليد مربا، ترشي و خيارشور با ظرفيت ٦٢٠ تن در سالشناسه محصول: 603433
موجود

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليد مربا، ترشي و خيارشور با ظرفيت ٦٢٠ تن در سال

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليد مربا، ترشي و خيارشور با ظرفيت ٦٢٠ تن در سال

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليد مربا، ترشي و خيارشور با ظرفيت ٦٢٠ تن در سال

موضوع طرح : توليد مربا، ترشي و خيارشور به ظرفيت ٦٢٠ تن در سال

محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور

فرمت:PDF

تعداد صفحات:18

چند خط برای شما..

هدف عمده صنايع غذايي بر دو نكته فوق استوار است، يعني فرآوري مواد غذايي به گونه اي كه
بتواند با دارا بودن ماندگاري زياد ، مانع از فساد اين مواد شده و امكان استفاده از آن را در تمام
طول سال فراهم آورد.
اين فرآوري به فراخور ماده غذايي مورد نظر مي تواند تهيه كنسرو، كنسانتره، مربا، ترشي، شور
و... باشد. ارائه كنندگان اين طرح با در نظر داشتن سه مورد اخير يعني تهيه انواع مربا ، ترشي و
خيارشور قصد دارند گامي در جهت پيشبرد صنايع غذايي كشور برداشته و نيز با ايجاد زمينه براي
اشتغال نيروي ماهر و نيمه ماهر خصوصا بانوان در رفع معضل بيكاري سهيم شوند.
توجيه


1 2
logo-samandehi